Tag Archives: โบรกเกอร์ forex

โบรกเกอร์ forex ไปทำหน้าที่โบรกเกอร์ตลาดหุ้นได้หรือไม่

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเบาๆ กันดีกว่าครับโดยเรื่องที่เราจะคุยกนในวันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่ในตลาดเงินหรือตลาด forex นั้นจะสามารถเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นแทนได้หรือไม่วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันครับ

หลายคนที่ได้ยินคำถามนี้อาจจะคิดว่าสามารถทำได้เพราะเนื่องจากว่าลักษณะงานหรือลักษณะธุรกิจระหว่างตลาด forex กับตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความใกล้เคียงหรือความคล้ายคลึงกันแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นมันไม่สามารถมาใช้ทำแทนกันได้ครับโดยโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เที่ยวข้องกับตลาด forex ไม่สามารถมาทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ตลาดหุ้นและในขณะเดียวกันโบรกเกอร์ตลาดหุ้นก็ไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่แทนโบรกเกอร์ forex ได้ดังนั้นหน้าที่ใคร หน้าที่มันนั้น

สาเหตุที่โบรกเกอร์ทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถที่จะสับเปลี่ยนหน้าที่และแทนกันได้ก็เนื่องมาจากว่าถึงแม้ว่าลักษระงานจะใกล้เคียงกันแต่เมื่อลงลึกไปทำหน้าที่จริงแล้วนั้นจะรู้เลยครับว่ามันต่างกันอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัดแถมการที่อยู่ โบรกเกอร์ใด โบรกเกอร์หนึ่ง ย้ายไปทำหน้าที่ของอีกโบรกเกอร์หนึ่งโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการเพื่อการเป็นโบรกเกอร์นั้นๆ ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายครับดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่านี้จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า “โบรกเกอร์ forex สามารถย้ายไปทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ตลาดหุ้นหรือโบรกเกอร์ตลาดหุ้นสามารถย้ายมาทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ forex” ได้หรือไม่นั่นเองครับ