Tag Archives: กีฬาว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ กีฬาที่ต้องวัดด้วยความเร็ว บนพื้นผิวน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ จะเป็นประเภทกีฬาที่มีความแตกต่างกันในส่วนของพื้นที่การแข่งขัน เกมการแข่งขันในประเภทนี้ เราจะทำการพิจารณาตัดสินผลการแพ้ชนะจากผู้ที่มีความเร็วในการว่ายน้ำในท่าต่าง ๆ ได้เร็วที่สุด ด้วยความนิยมของการแข่งขันกีฬาในประเภทนี้ เราจะพบได้ถึงการแข่งขันอยู่ในทุก ๆ ระดับไม่ว่าจะเป็นในระดับของสถานการศึกษาภายในประเทศ การแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ หรือการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ซึ่งขนาดของสระว่ายน้ำแบบมาตรฐานในปัจจุบัน จะมีการกำหนดให้มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 25 x 50 เมตร มีการกำหนดลุ่ว่ายน้ำอย่างน้อย 8 ลูก และในแต่ละลู่ให้มีความกว้างอยู่ที่ 7-9 ฟุต

จากเกมการแข่งขันที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมาย จะมีเพียงแต่ข้อกำหนดในการแข่งขัน ซึ่งจะมีการกำหนดท่าทางในการว่าย หรือ 4 ลักษณะ นั้นก็คือ

  • ท่าฟรีสไตล์ เป็นท่าทางการว่ายน้ำที่จะเป็นลักษณะการว่ายโดยทั่วไป แต่จะมีข้อกำหนดให้ท่าทางในการวาดต้องแตกต่างจากท่าว่ายอื่น ๆ ที่ได้มีการกำหนดให้ทำการแข่งขัน โดยปกติแล้วถ้าว่ายน้ำฟรีสไตล์จะเป็นการว่ายแบบสลับมือซ้ายขวาไปมา
  • ท่าผีเสื้อ จะเป็นลักษณะการว่ายน้ำที่จะมีการแสดงท่าทาง ด้วยการยกมือทั้งสองข้างขึ้นจากน้ำพร้อมกัน ในลักษณะคว่ำมือ
  • ท่ากบ ลักษณะของการว่ายน้ำแบบพุ่งตัวไปข้างหน้า โดยที่ข้อศอกของนักกีฬาจะอยู่ใต้พื้นผิวน้ำ และให้มีการเตะเท้า หรือถีบเท้าไปทางด้านหลัง
  • ท่ากรรเชียง จะเป็นลักษณะการว่ายด้วยท่าทางการนอนหงาย สองมือจะใช้ในการตีสลับกันไปมา